Home Type
 
	บ้านอุ่นไอรัก - Baan Oon Ai Ruk
บ้านอุ่นไอรัก - Baan Oon Ai Ruk

3 ห้องนอน                      2 ห้องโถง

3 ห้องน้ำ                         ที่จอดรถ 2 คัน

1 ห้องรับแขก                   พืี้นที่ใช้สอย 179 ตรม.  Size. 179 Sqm.

1 ห้องครัว     

1 ห้องอาหาร 

Plan บ้านอุ่นไอรัก - Baan Oon Ai Ruk